วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

"กระบือร่ำไห้ ด้วยว่า พยัคฆาจักวาย สุกรอาลัย เป็นห่วง ฅนเชือด"

ไม่มีความคิดเห็น: