วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เวรกรรม

Posted Image

มนุษย์ทุกคนย่อมเลือกเส้นทางดำเนินชีวิต ที่สั้นที่สุดและตรงที่สุดเท่าที่ชีวิต
จะพึงมีโอกาส .. ด้วยเพราะ ชีวิตมนุษย์นั้นสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาคดเคี้ยว
ทุกๆชีวิตอยากจะเดินเส้นทางตรงถึงยังจุดหมายปลายทางที่ตนวาดหวัง ...
ซึ่งน้อยรายนักจะสมดังหวัง

ประสพการณ์ความเจ็บปวดของชีวิต จึงบ่มสอนว่า จงซื่อสัตย์ต่อความรู้สึก
แลเที่ยงตรงต่อวินิจฉัยและก้าวต่อไปข้างหน้า แม้ว่ามันจะเจ็บปวด ด้วยต้อง
สูญเสียอวัยวะไป เพื่อรักษาชีวิตนี้ไว้ให้คงอยู่ ... เฝ้ารอให้ถึงวันนั้น

Posted Image
Posted Image

Posted Image
มิเตอร์ใกล้น๊อคแล้วเว้ยเฮ้ย

ไม่มีความคิดเห็น: