วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ระเบิดแสวงเครื่อง

"แสวงเครื่อง" ระเบิดที่ใช้ก่อการมีที่มาอย่างไรทำไมเรียกว่า"แสวงเครื่อง"


IED หรือ ระเบิดแสวงเครื่อง เรียกเต็มๆว่า Improised Explosive Device

ถูกใช้กันมาก ในกลุ่มผู้ก่อการร้าย (โดยเฉพาะสงครามในตะวันออกกลาง)
โดยเป้าหมายหลักในการทำลาย คือ กลุ่มกองกำลังทหาร และ ยานพาหนะ รวมถึง รถถังขนาดใหญ่
กลุ่มก่อการร้าย สามารถทำการวางกับระเบิดชนิดนี้ไว้ได้ในหลายพื้นที่ เช่น ข้างทาง บนถนน ในพุ่มไม้ หรือใน
ที่ๆ กองกำลังศัตรู ใช้เป็นทางผ่านอยู่เป็นประจำ เมื่อศัตรูเข้าใกล้เป้าหมาย กลุ่มก่อการร้ายก็จะทำการจุดชนวน
ระเบิดทันที ความเสียหายที่ได้รับมีมากมาย ถ้าเป็นกองทหารก็คงเหลือแค่เศษเล็กเศษน้อยหากเป็นยานพาหนะ
ก็อาจทำให้เสียหายทั้งคัน รวมถึงรถถังก็ไม่สามารถต้านทานได้ เพราะจุดอ่อนของรถถัง ก็คือบริเวณใต้ท้องเมื่อ
เกิดการระเบิดก็ทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก

        ภาพตัวอย่าง การวางระเบิดแสวงเครื่องลอบโจมตีขบวนยานยนต์


วงจรการระเบิด จะประกอบด้วย
  • ส่วน ดินระเบิดหลัก เช่น พวกดิน TNT , C4 , C3 , PETN , แอมโมเนียมไนเตรด ฯลฯ
    (ที่เป็นตัวทำให้เกิดแรงระเบิดที่มีผลในการทำลายตามที่ต้องการ)
  • ส่วน ดินขยายการระเบิด เช่น เชิ้อปะทุชนวน, เชื้อประทุไฟฟ้า
  • ส่วน กำเนิดการจุด เช่น กระแสไฟ, ไฟ, ความร้อน, การเสียดสี
http://images.fastcompany.com/upload/ied1.jpg
  ภาพตัวอย่าง ส่วนกำเนิดการจุด โดยใช้โทรศัพท์มือถือ

คำว่า "ระเบิดแสวงเครื่อง" คือ การประกอบระเบิด ในส่วนกำเนิดการจุด ที่ไม่ได้ใช้วัสดุมาตรฐานการผลิต
จากโรงงาน มาประกอบกันให้ครบวงจรการระเบิด โดยเสาะแสวงหาวัสดุต่างๆที่หาได้ทั่วๆไป มาดัดแปลง หรือ
ประยุกต์ ใช้งานตามที่ต้องการ

ยกตัวอย่างเช่น การวางกับระเบิดแสวงเครื่องในวิทยุทรานซิสเตอร์ โดย เอาดิน C4 (ดินหลัก) มาอัดใส่
หลังลำโพง แล้วเสียบเชื้อปะทุไฟฟ้า(ดินขยาย) แล้วลากสายไฟ ไปที่รังถ่านแบตเตอรี่ของวิทยุ(ส่วนกำเนิดการจุด)
ที่ใส่ถ่านไว้ โดยมีสวิทเปิดปิดวิทยุ เป็นสะพานไฟ พอมีบุคคลเป้าหมาย มาเปิดวิทยุฟังก็ ระเบิดตูม!

นี่คือ การวางระเบิดแสวงเครื่อง เพราะตัววิทยุ กับวงจรไฟฟ้าที่วิทยุมีอยู่ ไม่ใช่วัสดุมาตรฐานจากโรงงานผลิต
ระเบิด โดยเฉพาะ......... แต่เป็นวัสดุที่ ผู้ใช้แสวงหามาจากของใช้ทั่วๆไป


  http://etrafika.net/images/fotke_BiH/mine4.jpg
ส่วน Mines คือ ทุ่นระเบิด ที่ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน มีรุ่น ขนาด การใช้แบบเดียวกันหมด ในภาษาราชการ
เรียกแบบนี้ เพราะต้องการแยกไม่ให้เหมือน กับระเบิด ซึ่งเป็นการดัดแปลงการใช้งานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม
และความต้องการ

ดังนั้นคำว่า แสวงเครื่อ จึงหมายถึง การใช้วัสดุเท่าที่หาได้นำมาใช้ผลิต " ของ " ที่เราต้องการ

สรุป... ระเบิดแสวงเครื่อง คือ ระเบิดที่ผู้ก่อการประดิษฐ์ขึ้นมาเองเพื่อใช้ในจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง
  
ภาพตัวอย่าง ระเบิดแสวงเครื่อง ที่ใช้ลูกปืนใหญ่เป็นวัตถุระเบิดหลักจุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือ


ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Civilian-made Bomb หรือถ้าเป็นศัพท์ทางการ คือ Improvised explosive device (ตัวย่อ IED)IED แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1.แบบถือ/พกพา หรือ แบบกระเป๋าเอกสาร
2.ระเบิดพลีชีพ
3.ระเบิดที่ติดไว้กับรถยนต์ (VBIED)

Booby trap


คำศัพท์อื่นๆเกี่ยวกับระเบิด

- ทุ่นระเบิดแสวงเครื่อง หรือ กับระเบิดแสวงเครื่อง ก็คือการใช้วัสดุเท่าที่หาได้มาทำทุ่นระเบิด หรือกับระเบิด
- Booby trap              คือ กับดัก ซึ่งมีการอำพราง
- Mine ทุ่นระเบิด         คือวัตถุระเบิดสำเร็จรูป ที่ไม่มีการอำพรางรูปร่าง และเคลย์โมวแบบ M18 คือทุ่นระเบิด
- Explosive booby trap กับระเบิด คือทุ่นระเบิดที่มีการอำพราง หรือดัดแปลงให้มีรูปร่างเช่นเดียวกับเครื่องมือ
เครื่องใช้ตามปกติ ที่ไม่มีอันตราย

** Mine กับ Explosive booby trap เป็นของสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต

ไม่มีความคิดเห็น: