วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ซึ่ง “แต่เดิมร่วมรากเกิด เหตุไฉนเร่งเผาผลาญ”

      
   
      

                              " จู๋ เต่า เหยียง เต่า กี
                            เต่า ต่อ ฮู้ ตง ขิบ
                            ปึ๊ง สี่ ตั่ง กึง แซ
                            เซียง เจี๊ยง ห่อ ไท้ กิบ "


                            ต้มถั่วเผาเถาถั่ว
                            ถั่วรำไห้รำพันกับเถาถั่ว ว่า
                            เกิดจากรากเหง้าเดียวกัน
                            เหตุไฉนคิดทำลายเผาผลาญกันปานนี้
  .  .  . รุ่งศิลา

        
      

ความหมาย : ต้นถั่วหรือเถาถั่วอยู่ในเตาเป็นเชื้อเพลิง ฝักถั่วอยู่ในกระทะรอการต้ม ยังไงก็หนีชะตากรรมไม่พ้น
แต่เดิมนั้น เกิดแต่ต้นตอเดียวกัน มาจากรากเดียวกัน ทำไม เสนอตนเป็นเชื้อไฟเผาผลาญกันเองให้มอดม้วย
เปรียบได้กับพี่น้องร่วมบิดามารดาที่มาเข่นฆ่ากันเอง …เวลาผ่านจาก ยุคสามก๊กมาจนถึงปัจจุบัน
ต้นถั่วเผาฝักถั่วก็ยังคงดำเนินรอยซ้ำอยู่  หาได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เห็นได้เสมอ
                “แต่เดิมร่วมรากเกิด เหตุไฉนเร่งเผาผลาญ”

โจสิดจึงร่าย “บทกวี 7 ก้าว”
ที่เปรียบความคับแค้นเศร้าโศกของต้นถั่ว ที่เกิดแต่การใช้เถาถั่วซึ่งกำเนิดแต่รากเดียวกันไปต้มหรือคั่วถั่ว
เทียบกับความเศร้าโศกอาดูรของพี่น้องญาติตระกูลเดียวกัน ไม่มีเรื่องใดยิ่งใหญ่ล้ำลึกกว่าการที่พี่น้องต้อง
ล้างผลาญกันเอง

เมื่อสิ้นโจโฉ ...โจผีขึ้นครองราชย์ต่อ และเกรงว่าโจสิดจะกลับมาแย่งอำนาจตน จึงเรียกตัวโจสิดมาให้
แต่งโคลงจากภาพกระทิงสองตัวที่ชนกัน หากแต่งไม่ถูกใจโจผี โจสิดย่อมต้องสิ้นชีวิต แต่กับผู้หวังจะ
สังหารตนนี้ โจสิดแต่งโคลงกล่าวถึงกระทิงสองตัวที่ชนกัน แต่ตัวหนึ่งล้มลงแม้มีกำลังเท่ากัน เพราะมิ
อยากต่อสู้ โจผีได้ฟังเช่นนั้นก็เข้าใจในความหมายที่แฝงอยู่ทันทีว่า โจสิดมิอยากแย่งชิงบัลลังก์กับตน
อีกต่อไป แต่อย่างไรเสีย จะปล่อยเสือเข้าป่าย่อมมิได้ จึงให้แต่งอีกโคลงอีกอันหนึ่ง กล่าวถึงพี่น้องที่มิ
อาจฆ่ากัน แต่ห้ามไม่ให้เอ่ยคำว่าพี่น้องในโคลงนั้น โจผีตั้งเงื่อนไขเช่นนี้ มิว่าผู้ใดล้วนแต่ถอนหายใจ
เตรียมรับความตายทั้งสิ้น แต่โจสิดก็ยังยิ้มเยือกเย็น แล้วแต่งโคลง

พระเจ้าโจผีจึงสำนึกได้และไม่สั่งประหารชีวิต แต่เนรเทศโจสิดออกไปนอกเมืองแทน และไม่นาน
โจสิดก็ถึงแก่ความตายด้วยความตรอมใจ ในปี พ.ศ. 775

  เสื้อสีเหลือง ผ้าพันคอสีฟ้า พันธมิตรรับไม้ ยาวทั่วประเทศก็เล่นแล้ว
  ต่อไปก็ .. ผ้าพันคอสีเลือดหมู  เปิดตัวโดย นายก 100 ศพโชคดีของคนไทย
  พรรคเสื้อแดงรับงานสานต่อ นโยบาย เถาถั่วต้มฝักถั่ว
.. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ


 

โครงการ Cyber Scout หรือ "ลูกเสือไซเบอร์" เป็นโครงการของกระทรวงไอซีทีที่ริเริ่มในรัฐบาลที่แล้ว
โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครออนไลน์เพื่อ "ส่งเสริมและปกป้องให้สังคมไทยเกิด
ความตระหนักในการรับรู้และใช้งานข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์"กระทรวงไอซีทีได้อบรมอาสาสมัครไปแล้วจำนวนหนึ่ง และตอนนี้ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ก็ประกาศเดินหน้าโครงการนี้ต่อ โดยขยายหลักสูตรให้ครอบคลุมผู้นำและ
ผู้บริหารลูกเสือไซเบอร์ด้วย

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที  และผู้บริหารกระทรวงฯ
นำกองลูกเสือไซเบอร์ รวมกว่า 40คน ซึ่งเป็นเครือข่ายอาสาสมัครไซเบอร์สเกาท์ (Cyber Scout) เข้าร่วมพิธี
ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถา
ปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2554 ในวันที่  1 ก.ค.2554


รัฐบาล'ยิ่งลักษณ์ เพื่อไทย ทุ่ม 600 ล้าน ตั้งคณะกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่าน
กิจการลูกเสือชาวบ้าน มอบ "โกวิท" คุม เน้นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

                  ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมี 3 กลุ่ม คือ
         1. ลูกเสือชาวบ้านและประชาชนทั่วไปทั่วทุกภูมิภาค
         2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
         3. บุคลากรของภาคสื่อสารมวลชนทุกแขนงที่เกี่ยวข้อง

20 ก.ย.2554 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 166/2554
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกิจการลูกเสือชาวบ้าน (คปด. ลส.ชบ)
มี พล.ต.อ.โกวิท เป็นประธาน รมว.มหาดไทย รมว.ศึกษาธิการ และ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นรองฯ
 
xxx12สารบัญ

        ยุวชนแดง Red Guards
        ยุวชนฮิตเลอร์ หรือ Hitlerjugend
        ลูกเสือชาวบ้าน จะกลับมารุ่งเรื่องอีกครั้ง
        "จากลูกเสืออินเตอร์เน็ต สู่ลูกเสือประชาธิปไตย"
        ลัทธิ ซาบซึ้ง "ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์คอมมิวนิสต์"ของเกาหลีเหนือ
        องค์กรล่าสังหาร นักล่าแม่มด “เราจักฆ่า เพื่อหยุดยั้งการฆ่าคนบริสุทธิ์"
        ภาพข่าว 6 ตุลาคม 2519


Oups


                                


       

ไม่มีความคิดเห็น: