วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

พระสงฆ์ ในบวรพุทธศาสนา และ ทหารรักษาพระองค์

 พระสงฆ์ ในบวรพุทธศาสนา และ ทหารรักษาพระองค์

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จิตใจมันทําดว้ยอะไรพระสค์องค์เจ้าก็ไม่เว้นอภิมหาสัตว์จริงๆ