วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

เรียนเชิญผู้มีความรู้ ได้โปรดช่วยด้วย!

    เรียนเชิญผู้มีความรู้
    กรุณาแยกแยะให้ด้วย ... ด่วน
    ฉบับไหนของจริง ...ฉบับไหนของปลอม ครับ
                 ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?...11370725.12485.100000742893300&type=1&theater

ไม่มีความคิดเห็น: