วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ปรากฏการแบ่งแยกรัฐไทย และการปะทะกัน ของไทยจ้าว กับ ไทยไพร่


                        

ปรากฏการแบ่งแยกรัฐไทย และการปะทะกัน ของไทยจ้าว กับ ไทยไพร่

คนไทยแบ่งแยกกันมานานแล้ว เพียงแต่เราไม่ค่อยสำเหนียกกัน
  มันแบ่งแยกและซ้อนเหลื่อม ในมิติที่มิอาจมองด้วยตาเปล่า
                    ซึ่งมิใช่การแบ่งแยกผืนแผ่นดิน


แต่กระบวนการทั้งสิ้น กำลังนำไปสู่ ขั้นตอนการแบ่งแยกประเทศ

    


นักประวัติศาสตร์ได้ชี้ชัดเจนว่า  สายเลือดไทยแท้นั้นไม่มี ด้วยเพราะชนชาติไทย นับแต่มีการบันทึก เป็นลายลักษณ์
อักษร บนผืนดินแหลมทอง ก็กล่าวถึง ชนชาติต่างๆที่อยู่ร่วมกันผสมผสานวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน ทั้งชาติขอม จีน มอญ
แขก ฝรั่ง อย่างกลมกลืนกลมเกลียว

ทว่าปัจจุบัน ความเกลียวกลมเป็นหนึ่งเดียว ได้ถูกครอบงำทีละน้อยอย่างช้าๆ โดยมิทันได้รู้สึกในคนส่วนใหญ่ ใช้เวลา
ก่อตัวมากว่า 40-50 ปี จนก่อเกิดปรากฏการ ไทย 3 ฝ่าย ประทุออกมาเหมือน แรงดันของไอน้ำพวยพุ่ง ให้เห็นชัดเจน

                               1 ไทยจ้าว
                      2 ไทยไพร่
                      3 ไทยขุนศึก


หากท่านยังมองเห็นภาพ ไทย 3 ฝ่ายนี้ยังไม่ชัด

 "ไทยจ้าว" ........

ให้มองดูเหตุการณ์สดๆร้อนๆ ณ.วันเวลานี้ พศ.2556 "ม๊อบคนดี" ที่นำโดย ผู้สั่งฆ่าประชาชนมือเปล่ากว่า 100 ศพ
กลางเมืองหลวง, บุคคคลที่มีรสนิยมเสพกามแนววิตถาร และขี้มักลักลอบเสพสังวาสกับภรรยาผู้อื่นเป็นนิจ,  
ผู้ดำรงตนเป็นมาเฟียทรงอิทธิพลด้วยการค้าของเถื่อน บุกรุกที่ดินสาธารณะ และอั้งยี่กักตุนสินค้า


  
และย้อนกลับหลังไปมองที่ผ่านมา 4-5 ปี การยึดทำเนียบรัฐบาล และสนามบินนานาชาติ 2 แห่ง 
การชุมนุมมัฆวานรังสรรค์ ปี 2551 ของ ลูกจีนช่วยชาติ ม๊อบกู้ชาติ ที่นำโดย ท่านสนธิลิ้ม,
นักกู้แบงค์แล้วเบี้ยวนี่คือปรากฏการณ์ "ไทยจ้าว" กลุ่มบุคคลที่แสดงตนชัดเจน บ่งบอกกลุ่ม คือ เหล่าราชนิกูล(ปฏิกูลสังคม) 
สุภาพสตรีชั้นสูง นักวิชาการชั้นสูง ราษฏรอาวุโส กลุมแพทย์และพยาบาลอาวุโส นายทหารเกษียณอายุอาวุโสในและ
นอกกองทัพ ผู้ทรงภูมิปัญญาทรงคุณวุฒิ  ดารานักแสดง-นักร้อง ผู้สร้าง-ผู้กำกับละครภาพยนต์ ทั้งหลาย และอื่นๆ 
ที่ต้องขึ้นหรือลงท้าย กำกับคำ ที่หมายถึง

... ผู้ที่แก่กว่า รู้มากกว่า อยู่มาใหญ่ยาวนานกว่า โคตรรวยกว่ามาเก่าก่อน และ หญิง
ผู้มีอวัยวะอยู่สูงเกินกว่าฝ่ามือคนธรรมดา จะเอื้อมล้วงจับถึง "ไทยไพร่" ........

คือ กลุ่มผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศ หาใช่เพียงแค่ ผู้ต่ำต้อยด้อยโอกาสจนยากไร้ เท่านั้น แต่ครอบคลุมไปทั่วทุกชนชั้น 
คละปนเปทั้งอาชีพ ฐานะ และการศึกษา ... เป็นกลุ่มผู้ต้องการและออกมาเรียกร้อง ขอสิทธิในการได้ใช้ทรัพยากรอัน
มหาศาลโดยความเท่าเทียม, ยืนยันสิทธิการได้รับปฏิบัติในทางกฏหมายอย่างสุจริตยุติธรรมเสมอภาค

ไทยไพร่ มีจำนวน มากกว่า ไทยจ้าว หลายเท่าตัว ถึงแม้ว่าไทยจ้าวนั้น จะมีกลไกของ กลุ่มผู้มีอำนาจ
บารมีนอกรัฐธรรมนูญ และนายทุนกลุ่มบูชาแอบอิงจ้าว สนับสนุนตลอดมา ทั้งด้านเงินทุน และกำลังพล
 "ไทยขุนศึก" ........

คือกลุ่มอำนาจ ที่ทรงอิทธิพลมาทุกยุคสมัย เพราะเป็นกลุ่มที่ติดอาวุธตามหน้าที่ โดยถูกต้องตามกฏหมาย แต่ก็แอบแฝง
แข่งขันช่วงชิงการครอบงำ ต่อรองในทางการเมืองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเสมอมา  แม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีจำนวน
น้อยที่สุด  ... ฐานกำลังพลของกลุ่มไทยขุนศึก นั้น ก็มาจาก ไทยจ้าว และ ไทยไพร่ ส่วนที่ได้รับการคัดเลือก หล่อหลอม
กล่อมเกลา มอมเมาสมอง เข้ามาเป็นพวก โดยกระบวนการคัดสรรและฝึกฝน  มีผลตอบแทนเป็น เบี้ยเลี้ยง เบียหวัด 
เงินเดือนสวัสดิการ อย่างแน่นอนสม่ำเสมอ ซึ่งปันมาจากภาษีน้ำพักน้ำแรงที่เรียกเก็บจากไทยไพร่ เป็นส่วนใหญ่


ไม่มีความคิดเห็น: