วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

อัปสราเนินนม งามคมขำ


[IMG]

การขับเคี่ยว-การขับร้อง

เลยผ่านผันแล้วฤา ปีเก่า
"การขับเคี่ยว"ล่วงเข้า ๖พรรษา
ฤดูวันเปลี่ยนผัน นาฬิกา
รุ่งทิวาปลายฟ้า ผวากรรม

สดับรับจับเนตร ธ สวยสม
อัปสราเนินนม งามคมขำ
วรรณเอิบอิ่มนิ่มนวล ยั่วยวนธรรม
"การขับร้องฟ้อนรำ" สำราญใจ

รุ่งศิลา' เมษา ๒๕๕๖


:swasdee:

ไม่มีความคิดเห็น: