วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ทฤษฏี "แดงสามขาฝ่าน้ำท่วม" ขยับตัว

ทฤษฏี "แดงสามขาฝ่าน้ำท่วม"
เขียนไว้ตั้งแต่ต้นปี วันนี้ปรากฎมีคำขยายความผล

สามแพร่ง
"ทางสามแพร่ง แรงสางถม  ฉายเฉิดชม คมสามคน"


แหวนสามเกลอ รุ่นนายหัวซู่ซู่
"ใส่แหวนรุ่น วุ่นวนเวียน   คำติเตียน เปลี่ยนทรัพย์สิน"


ยุทธศาสตร์3ขา(ยกหนึ่งขาหลัง)
 "เสรีไท ไพร่ปลดแอก ถึงท่อนแยก แตกกันไป"


ไม่มีปืนสู้ด้วยปาก
"ปืนไม่มี มีแต่ปาก   มือถือ สากกระเบือ บ่น"


ซู่ซู่ ต่อต้าน
"อีกครั้งเดียว พิสูจน์ผล   ซู่ชันขน สู้ต่อต้าน"

 77

ไม่มีความคิดเห็น: