วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

"รุ่งศิลา" ล้ม "สถาบัน" ตรงไหน อ้ายสื่อมวลชั่ว
"รุ่งศิลา" ล้ม "สถาบัน" ตรงไหน  อ้ายสื่อมวลชั่ว

หรือ เทวดา กลายเป็น สถาบัน ไปแล้ว ตามที่ สื่อมวลชั่ว กำหนดให้เป็น
ใครกันแน่ ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ สถาบันเสื่อม ด้วยการยุยงส่งเสริมและ
แบ่งแยกประชาชน ใช่สื่อมวลชนประเภทนี้หรือไม่?


                   ที่มา : http://www.tnews.co.th/html/clip_report.php<a href="http://www.youtube.com/v/tZ3FbIs63J4?version=3&hl=th_TH&autoplay=1" target="_blank">http://www.youtube.com/v/tZ3FbIs63J4?version=3&hl=th_TH&autoplay=1</a>อ้างถึง : การต่อสู้กับ "เผด็จการเทวดา" ด้วย อาวุธและปริมาณมวลชน
จากราชดำเนิน ถึง รวันดา..กดสังคมไว้ด้วยกำลัง..สื่อมวลชั่ว เป็นเหตุให้เกิดอารมณ์คุมแค้น
 


6a0120a6e49cfc970b0148c6ed531a970c.gif  

   Steve ไอ้ห่า .... เทวดาก็คือสิ่งสมมุติไง ถ้าต้องติดคุกเพราะเรื่องส้นตรีนแบบนี้กูติดไปนานแล้ว
... กลัวเยี่ยวแทบราดเลยหว่ะ
ลื้อจะสมมุติว่าเป็นใครก็เรื่องของลื้อ กราบไหว้ขอหวยไปคนเดียวเหอะ อั๊วไม่เกี่ยวว่ะ!
เพราะมิใช่มนุษย์ จะเป็น เทพ หรือ ภูติ สุดแท้แต่จะนึกให้เป็น ด้วยคนธรรมดาตาเปล่ามิสามารถมองเห็นได้
คุณความดี และ ความชั่ว คือสมมุติฐานในใจที่ มนุษย์ ตั้งให้ว่า อมนุษย์ ตนไหน
เป็น เทพยดา หรือจักเป็น มารปีศาจ สัมผัสและความรู้สึกคือสิ่งบ่งบอก

... คลิ๊กเข้าดู เทวดาตัวเป็นๆเร้ว พี่น้อง
Tongue

      นสพ.ดาวสยามยุคใหม่ ๒๕๕๔
ในปฏิบัติการ ยุคยงคนไทยให้ฆ่ากันเอง เพื่อความอยู่รอดอีกครั้ง

ก่อนการล้อมฆ่า นิสิตนักศึกษาประชาชนมือเปล่า ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บ่ายวันที่ 5 ตุลาคม 2519 หนังสือพิมพ์ดาวสยาม ได้ตีพิมพ์ภาพละครแขวนคอของนักศึกษา โดยระบุ
ว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  (เนื่องจากบุคคลผู้ถูกแขวนคอในภาพ มีหน้าละม้ายองค์รัชทายาท)
มีการชุมนุมกลุ่มพลังฝ่ายขวาทั่วกรุงเทพ ฯ และ พ.อ.อุทาร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา แห่งชมรมวิทยุเสรี  ได้
กระจาย เสียงปลุกเร้ากลุ่มพลังและนัดหมายเวลาที่จะเคลื่อนกำลัง  
 
    

  


ภาพของ rungsira

ข้อสรุปง่ายๆที่ผมจับใจความได้


ข้อสรุปง่ายๆที่ผมจับใจความได้ คือ T-News ดาวสยามยุคใหม่ .. "สื่อมวลชั่ว" นี้มันจะดึงผมให้เข้า ม.๑๑๒ ให้ได้ เหตุผล สั้นๆ คือแนวคิดที่ผมเผยแพร่ไป มันเป็นอันตรายต่อ ระบอบกอบโกยและเอาเปรียบเพื่อนร่วมชาติ ยิ่ง ข้อมูลแนวคิดเหล่านี้ กระจายเข้าสู่จิตสำนึกมวลชนมากเท่าไร มันยิ่งถอยหลัง นับวันเวลาพ่ายแพ้ ที-นิวส์เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่ง ที่เขานำออกมากำจัด นักคิด นักเขียน ฝ่ายเสรีประชาธิปไตย ซึ่งเป็นผู้ปู ฐานจิตวิญญาณเสรีของมวลชน ให้ก่อกำเนิดเป็น เสรีชน ปฏิบัติการของ
สื่อทีวี T-News ของนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ไม่แตกต่างจาก สถานีวิทยุ ยานเกราะ โดย พอ.อุทาร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (พลโท) และ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ ใน ปี 2519 และ สำนักข่าวทีนิวส์ T-News ก็คือ นสพ.ดาวสยาม กลับชาติมาเกิด นั่นเอง


คลิ๊กเข้าชม
Shy จากราชดำเนิน ถึง รวันดา ... กดสังคมไว้ด้วยกำลัง ... สื่อมวลชั่ว เป็นเหตุให้เกิดอารมณ์คุมแค้น
อีกเรื่องที่ เผด็จการมันเคืองใจที่มีคนมาดักคอการออกมายึดอำนาจแบบไร้การต่อต้าน
จุดดับ รถถัง นักปฏิวัติ

รูปภาพ อ้างถึง : การต่อสู้กับ "เผด็จการเทวดา" ด้วย อาวุธและปริมาณมวลชน

ข้อเขียนนี้ ของข้าพเจ้า "รุ่งศิลา" ในฐานะพลเมืองของรัฐไทย ภายใต้กฏหมายรัฐธรรมนูญ
ใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคล อันเป็นสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ตั้งแต่มาตราที่๒๖
จนถึงมาตรา๖๙ ดังนี้

  1. สิทธิเสรีภาพของบุคคล
  2. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
  3. สิทธิในทรัพย์สิน
  4. สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
  5. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน
  6. สิทธิเสรีภาพในการศึกษา
  7. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณะสุขและสวัสดิการของรัฐ
  8. สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน
  9. เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม
10. สิทธิชุมชน
11. สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

รูปภาพ สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ราษฎรหรือประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิในการปกป้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มิให้บุคคลใด หรือคณะบุคคลใดมาล้มล้างรัฐธรรมนูญการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉะนั้นบุคคลใดเจตนาการกระทำการล้มล้างรัฐธรรมนูญ
บุคคลผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีโดยเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว
หรือดำเนินคดีอาญากับบุคคลดังกล่าวต่อไป

การรัฐประหารยึดอำนาจรัฐ ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ถือเป็นกบฏ
อันเป็นความผิดร้ายแรง มีระวางโทษสูงสุด

การกล่าวหาฟ้องร้องใดๆในบทความนี้ ข้าพเจ้าถือเป็นการละเมิดสิทธิของข้าพเจ้า
ในฐานะพลเมืองแห่งรัฐไทย ที่มีหน้าที่ปกป้อง "รัฐธรรมนูญ" อันเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศไทย


เชิงอรรถ :

* สิทธิพลเมือง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
* สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของบุคคล

รูปภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: