วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ออกมาเถิด เพื่อนไทยร่วมชาติ


                        ออกมาเถิด .. พี่น้อง

                     ออกมาเถิด .. พี่น้องเพื่อนพ้อง
                 มาร่วมปรองดองสร้างชาติ
                 สมานฉันท์สามัคคีสามารถ
                 หาสร้างภาพวาดอันใด

                                                   น้องพี่ร่วมชาติเดียวกัน
                                                   แบ่งท่านกันฉันที่ไหน
                                                   แตกแยกฆ่าฟันหาไร
                                                   เชื่อเถิดเพื่อไทยืนยัน

                 มาพร้อมรอยยิ้มอ่อนหวาน
                 ยื่นมือประสานเธอฉัน
                 เชื้อชาติสัญชาติสัมพันธ์
                 แหลมทองเดียวกันธงไทย

                                                   ใช่ฅน มาตรแม้นลวงล่อ
                                                   ใจคอโหดร้ายหาไม่
                                                   ห้ำหั่นสายเลือดกระไร
                                                   สาบานตกตายตามกัน


                                                                         รุ่งศิลา
                                                              ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
   

ไม่มีความคิดเห็น: